Εκδήλωση - Δημοτικό Αμφιθέατρο Πολεμιδιών - 10 Ιουνίου 2011
Diafores Iounios 2011 009
Diafores Iounios 2011 014
Diafores Iounios 2011 018
Diafores Iounios 2011 019
Diafores Iounios 2011 021
Diafores Iounios 2011 024
Diafores Iounios 2011 026
Diafores Iounios 2011 029
Diafores Iounios 2011 032
Diafores Iounios 2011 035
Diafores Iounios 2011 036
Diafores Iounios 2011 038
Diafores Iounios 2011 039
Diafores Iounios 2011 040
Diafores Iounios 2011 042
Diafores Iounios 2011 043
Diafores Iounios 2011 044
Diafores Iounios 2011 045
Diafores Iounios 2011 046
Diafores Iounios 2011 048
Diafores Iounios 2011 049
Diafores Iounios 2011 051
Diafores Iounios 2011 052
Diafores Iounios 2011 054
Diafores Iounios 2011 056
Diafores Iounios 2011 059
Diafores Iounios 2011 062
Diafores Iounios 2011 063
Diafores Iounios 2011 064
Diafores Iounios 2011 066
Diafores Iounios 2011 067
Diafores Iounios 2011 068
Diafores Iounios 2011 069
Diafores Iounios 2011 075
Diafores Iounios 2011 076
Diafores Iounios 2011 078
Diafores Iounios 2011 079
Diafores Iounios 2011 080
Diafores Iounios 2011 081
Diafores Iounios 2011 082
Diafores Iounios 2011 084
Diafores Iounios 2011 085
Diafores Iounios 2011 086
Diafores Iounios 2011 088
Diafores Iounios 2011 089
Diafores Iounios 2011 091
Diafores Iounios 2011 093
Diafores Iounios 2011 095
Diafores Iounios 2011 096
Diafores Iounios 2011 098
Diafores Iounios 2011 100
Diafores Iounios 2011 101
Diafores Iounios 2011 102
Diafores Iounios 2011 103
Diafores Iounios 2011 104
Diafores Iounios 2011 109
Diafores Iounios 2011 110
Diafores Iounios 2011 112
Diafores Iounios 2011 115
Diafores Iounios 2011 116
Diafores Iounios 2011 117
Diafores Iounios 2011 120
Diafores Iounios 2011 122
Diafores Iounios 2011 124
Diafores Iounios 2011 125
Diafores Iounios 2011 129
Diafores Iounios 2011 133
Diafores Iounios 2011 138
Diafores Iounios 2011 140
Diafores Iounios 2011 141
Diafores Iounios 2011 142
Diafores Iounios 2011 144
Diafores Iounios 2011 145
Diafores Iounios 2011 146
Diafores Iounios 2011 149
Diafores Iounios 2011 150
Diafores Iounios 2011 152
Diafores Iounios 2011 156
Diafores Iounios 2011 160
Diafores Iounios 2011 161
Diafores Iounios 2011 162
Diafores Iounios 2011 163
Diafores Iounios 2011 164
Diafores Iounios 2011 165
Diafores Iounios 2011 166
Diafores Iounios 2011 169
Diafores Iounios 2011 171
Diafores Iounios 2011 173
Diafores Iounios 2011 174
Diafores Iounios 2011 175
Diafores Iounios 2011 177
Diafores Iounios 2011 178
Diafores Iounios 2011 180
Diafores Iounios 2011 182
Diafores Iounios 2011 183
Diafores Iounios 2011 185
Diafores Iounios 2011 186
Diafores Iounios 2011 188
Diafores Iounios 2011 200
Diafores Iounios 2011 204
Diafores Iounios 2011 205
Diafores Iounios 2011 206
Diafores Iounios 2011 207
Diafores Iounios 2011 208
Diafores Iounios 2011 210
Diafores Iounios 2011 211
Diafores Iounios 2011 212
Diafores Iounios 2011 213
Diafores Iounios 2011 214
Diafores Iounios 2011 215
Diafores Iounios 2011 216
Diafores Iounios 2011 217
Diafores Iounios 2011 219
Diafores Iounios 2011 223
Diafores Iounios 2011 224
Diafores Iounios 2011 225
Diafores Iounios 2011 226
Diafores Iounios 2011 227
Diafores Iounios 2011 228
Diafores Iounios 2011 229
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!