ΖΗΔΡΟΣ - Εκδήλωση για την Μεσαορία - Ιούλιος 2012
June July 2012 253
June July 2012 257
June July 2012 273
June July 2012 278
June July 2012 283
June July 2012 286
June July 2012 287
June July 2012 290
June July 2012 295
June July 2012 296
June July 2012 297
June July 2012 298
June July 2012 300
June July 2012 302
June July 2012 304
June July 2012 308
June July 2012 317
June July 2012 319
June July 2012 320
June July 2012 324
June July 2012 325
June July 2012 330
June July 2012 331
June July 2012 335
June July 2012 344
June July 2012 345
June July 2012 346
June July 2012 348
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!