ΖΗΔΡΟΣ - Βουλγαρία (Σεπτέμβριος 2012)
228880_502638949748370_875839156_n
298474_502639599748305_404215172_n
400879_502645486414383_521362628_n
534171_496659800346034_171109689_n
IMG_1127
IMG_1130
P9210006
P9210007
P9210010
P9210014
P9210018
P9210019
P9210020
P9210021
P9210023
P9210024
P9210026
P9210030
P9210034
P9210035
P9210037
P9210039
P9210040
P9210041
P9210042
P9210043
P9210046
P9210048
P9210050
P9210051
P9220052
P9220066
P9220072
P9220074
P9220077
P9230098
P9230108
P9230115
P9230116
P9230117
P9230122
P9230126
P9230127
P9230128
P9230132
P9230164
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!