ΖΗΔΡΟΣ - Κρήτη - 2013
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
20130304_113219
20130305_100653
20130305_110055
20130305_120951
20130305_132330
20130305_152924
20130305_210341
20130305_220249
20130305_235633
20130306_000227
20130306_001404
20130306_100415
20130306_110736
20130306_111054
20130306_112344
20130306_122940
20130306_134946_1
20130306_135018
20130306_144542
20130306_144635
20130306_144804
20130306_144905
20130306_145028
20130306_145056
20130306_152410
20130306_152515
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!