ΖΗΔΡΟΣ - Από τη λύρα στο βιολί στην γκάϊντα και στο νταούλι - Ιούνιος 2014
_MG_8738
_MG_8745
_MG_8753
_MG_8754
_MG_8762
_MG_8814
_MG_8817
_MG_8835
_MG_8866
_MG_8878
_MG_8896
_MG_8928
_MG_8960
_MG_8986
_MG_8988
_MG_8989
_MG_9023
_MG_9056
_MG_9108
_MG_9115
_MG_9123
_MG_9153
_MG_9168
_MG_9176
_MG_9210
_MG_9248
_MG_9292
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!