ΖΗΔΡΟΣ - Χορεύουμε για τη ζωή - Φεβρουάριος 2016
0020
0021
0025
0032
0033
0038
0040
0267
0268
0270
0271
0272
0273
0274
0275
0276
0277
0278
0279
0280
0281
0282
0283
0284
0285
0286
0287
0288
0289
0290
0291
0292
0293
0295
0296
0297
0298
0299
0300
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0313
0315
0316
0317
0318
0319
0320
0322
0323
0326
0328
0329
0330
0331
0333
0334
0335
0336
0337
0338
0339
0340
0341
0342
0343
0345
0346
0347
0348
0349
0350
0351
0352
0353
0354
0355
0358
0359
0360
0361
0362
0363
0364
0365
0366
0367
0368
0369
0370
0371
0372
0374
0375
0376
0377
0378
0379
0380
0381
0382
0383
0384
0385
0386
0387
0388
0391
0392
0393
0395
0396
0397
0398
0399
0400
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414
0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!