ΖΗΔΡΟΣ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΝΗΣΙ ΜΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΟΡΙΖΕΙ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
000000
001-IMG_8959
01-IMG_9115
01-IMG_9139-001
01-IMG_9139
01-IMG_9353
002-IMG_8960
02-IMG_9354
004-IMG_8965
04-IMG_9140
06-IMG_9357
07-IMG_9109
08-IMG_9108
08-IMG_9359
09-IMG_9145
10-IMG_9361
11-IMG_9147
12-IMG_9117
12-IMG_9363
14-IMG_9129
14-IMG_9191
015-IMG_8998
16-IMG_9134
16-IMG_9249
16-IMG_9367
17-IMG_9251
17-IMG_9368
019-IMG_9009
022-IMG_9011
24-IMG_9375
025-IMG_9015
27-IMG_9378
028-IMG_9021
30-IMG_9219
34-IMG_9223
35-IMG_9224
036-IMG_9032
38-IMG_9227
039-IMG_9035
39-IMG_9235
040-IMG_9036
43-IMG_9239
44-IMG_9243
045-IMG_9043
45-IMG_9244
046-IMG_9045
47-IMG_9264
049-IMG_9048
050-IMG_9050
051-IMG_9053
052-IMG_9055
055-IMG_9060
060-IMG_9068
064-IMG_9072
067-IMG_9076
076-IMG_9087
080-IMG_9095
083-IMG_9102
088-IMG_9120
099-IMG_9150
102-IMG_9155
103-IMG_9156
104-IMG_9158
105-IMG_9132
110-IMG_9171
111-IMG_9174
113-IMG_9177
116-IMG_9183
120-IMG_9195
132-IMG_9294
133-IMG_9298
134-IMG_9299
135-IMG_9300
136-IMG_9301
141-IMG_9308
143-IMG_9310
147-IMG_9317
152-IMG_9322
155-IMG_9327
157-IMG_9329
158-IMG_9330
159-IMG_9332
161-IMG_9334
162-IMG_9335
167-IMG_9340
168-IMG_9343
169-IMG_9344
179-IMG_9393
183-IMG_9398
184-IMG_9398
188-IMG_9406
190-IMG_9408
191-IMG_9409
192-IMG_9410
195-IMG_9413
196-IMG_9405 2
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!