ΖΗΔΡΟΣ - Τα χνάρια της παράδοσης - 2018
IMG_1983
IMG_1986
IMG_1987
IMG_1989
IMG_1990
IMG_1992
IMG_1993
IMG_1994
IMG_1995
IMG_1996
IMG_1997
IMG_1998
IMG_1999
IMG_2000
IMG_2001
IMG_2002
IMG_2016
IMG_2017
IMG_2027
IMG_2028
IMG_2030
IMG_2031
IMG_2032
IMG_2033
IMG_2035
IMG_2036
IMG_2037
IMG_2040
IMG_2041
IMG_2042
IMG_2043
IMG_2044
IMG_2045
IMG_2046
IMG_2049
IMG_2050
IMG_2051
IMG_2052
IMG_2053
IMG_2054
IMG_2057
IMG_2058
IMG_2059
IMG_2060
IMG_2062
IMG_2064
IMG_2067
IMG_2068
IMG_2069
IMG_2070
IMG_2079
IMG_2081
IMG_2083
IMG_2084
IMG_2085
IMG_2087
IMG_2089
IMG_2091
IMG_2098
IMG_2099
IMG_2100
IMG_2115
IMG_2116
IMG_2117
IMG_2118
IMG_2119
IMG_2120
IMG_2121
IMG_2124
IMG_2125
IMG_2126
IMG_2127
IMG_2132
IMG_2133
IMG_2135
IMG_2136
IMG_2137
IMG_2138
IMG_2139
IMG_2141
IMG_2142
IMG_2144
IMG_2146
IMG_2147
IMG_2148
IMG_2149
IMG_2151
IMG_2152
IMG_2154
IMG_2155
IMG_2156
IMG_2157
IMG_2158
IMG_2159
IMG_2160
IMG_2161
IMG_2162
IMG_2163
IMG_2164
IMG_2165
IMG_2166
IMG_2167
IMG_2168
IMG_2169
IMG_2170
IMG_2172
IMG_2173
IMG_2174
IMG_2175
IMG_2176
IMG_2177
IMG_2178
IMG_2179
IMG_2180
IMG_2181
IMG_2182
IMG_2185
IMG_2186
IMG_2187
IMG_2189
IMG_2190
IMG_2191
IMG_2192
IMG_2194
IMG_2195
IMG_2197
IMG_2199
IMG_2200
IMG_2202
IMG_2205
IMG_2207
IMG_2208
IMG_2210
IMG_2211
IMG_2212
IMG_2213
IMG_2215
IMG_2220
IMG_2223
IMG_2225
IMG_2226
IMG_2229
IMG_2232
IMG_2233
IMG_2234
IMG_2235
IMG_2237
IMG_2239
IMG_2240
IMG_2241
IMG_2242
IMG_2243
IMG_2244
IMG_2245
IMG_2248
IMG_2249
IMG_2250
IMG_2251
IMG_2253
IMG_2254
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!