ΖΗΔΡΟΣ - Ταξίδι στις Σέρρες - 2019
20190201_203212
20190201_203256
20190201_203259
20190201_203321
20190203_000837
20190203_000840
20190203_000851
IMG-0a03935653eaf987291191ba4292a1cc-V
IMG-0a46fd2416a7e9e6d3146b97632a24be-V
IMG-0bd453acce1ebcf16d4550d298837603-V
IMG-0c87349acd157ed7e7bae6828327250e-V
IMG-0dae64078715afca264c5dc767e3a614-V
IMG-0f3dfe943131757b53ff1bc8e8522358-V
IMG-035af4354327d7e6d41f048bd0d3e717-V
IMG-07c55ef1ac6a91a5721e3057de1a8427-V
IMG-1be7a8a107c539c6541af1b8f2f7d537-V
IMG-1ccd9ad3725f4c68dd6a9f7a74d444ff-V
IMG-1e10d17318a8682c9d50d1451e69ed9c-V
IMG-2d2400c63334ab4e574a5dcd9adf30bc-V
IMG-2dd36adacd1a861a88d00fa1f5b5f34f-V
IMG-3b14f3a53206c19535eaacdb40944a19-V
IMG-3d306d5615041b2aa98a92514fc35f87-V
IMG-3dc351756c271adfee9ff6bc2cb0b37c-V
IMG-3e696c981b5c67a8bc986b05adabf729-V
IMG-3ed0ddd491f020e1a2711614d3b14f7e-V
IMG-4c928517d181d6e07769ccbefd09fef8-V
IMG-4d3d6b6737b630b592c96a66cd3826fc-V
IMG-4f7be181ccf4fa75f650af2dad9dac85-V
IMG-5a6c077c3a54f8e2052c9d3cee4eed15-V
IMG-5ae36a22c25b66b1aec4579d18fbaf09-V
IMG-5ba11e42d52ccda36dcdaedebfdda15f-V
IMG-5c63782e6445605b4ab7609550698061-V
IMG-5c507233a2dd2a66154559521db8e4fa-V
IMG-5f9dc4174215035e472028a5fdd630e1-V
IMG-5fa175f97bb1433a9a6084e4b6583e9a-V
IMG-6aa23386598e040ae1a09bb6c31cbea4-V
IMG-6f96e671db142f1404ee544604964a44-V
IMG-6f49525b2efd8c1202ea962f5e5b870b-V
IMG-6ff2ac1955d459582e13c982686330d2-V
IMG-7b9a47565564dfd6b8e0f0d8d55bcac0-V
IMG-7c6744cf6546cd7e9984a0bb93b762c8-V
IMG-7d42d6472885fe00228b07d958113b59-V
IMG-7f4766fd37ac4ddbe10b49cfd5f6173b-V
IMG-8fa045264239edc6d3b649e9fef35294-V
IMG-9b9c65fd751357408afe5c40769c34f6-V
IMG-9fd74c9a880bef234df1fd6d311761dd-V
IMG-16d55ade4d1fd4f52ebebd24fe79f333-V
IMG-31f95e44f6d71a3153248068d04ce75c-V
IMG-36edc2c0c4ba62d0089155454f7346e5-V
IMG-36fa9c1370ab81cd36b118b3718bb0ac-V
IMG-38c2ea27d5c44ebe717ece9b50900183-V
IMG-41e824d0273ba07304bff3dabfc88766-V
IMG-44c0a3ed3078992865d0e1e0a9cae1a4-V
IMG-52c82c115c60da76659a73ab8f687d9d-V
IMG-57dd2c96c624402bd34851d9521c7081-V
IMG-64a6d53fe207e021611246423aa06379-V
IMG-85c97e929632f4749481ef1e30c5ac78-V
IMG-88e96cb55faf8b3d1fb92cc1b617ca3b-V
IMG-99bd5420b92c12fa455e70a40cc641c8-V
IMG-112aecce89adf9ce4375b9962bb3da85-V
IMG-130b9ccedb1c197d616bb482037c1bea-V
IMG-132a4d4dfee2119b6a75d27db64eb1a2-V
IMG-152f84bc86bf02345cada635e1d7cf87-V
IMG-320d3346cc6070fba2d2b5f1747e830d-V
IMG-423bebb10618c0526dd616c7b54ba905-V
IMG-569effcd663b1838c27cce288b71219a-V
IMG-711a0af94c62a2ee3e16990402cca42c-V
IMG-734c0cd0e8f8042347506955d4f79ea1-V
IMG-861d076603007ff24bcf29bc72b6c68d-V
IMG-1983ddd2631080d429091175b2b963d2-V
IMG-9850ffd04b80d1a8c061c44a40b687c0-V
IMG-11260f0fb2e4ce5d54c533c800efe09c-V
IMG-21102e4507f30be62ca738e562000d73-V
IMG-31701da4fe549618a68c499dd07d800c-V
IMG-53438af745274f8176288658f69504f7-V
IMG-77448ec05d3f195ea52d70937e08f38b-V
IMG-150377e5660f651b1bc1a2ad945b9d7a-V
IMG-210007a93b8fb633a25f7f63872ac6a3-V
IMG-2483137b63e8f2744d56fedb9154b08b-V
IMG-90787917860e06c969ff59a0acaaa7f5-V
IMG-a00ad7aa2811082fd5dd87e9be6bbd1a-V
IMG-a9abfd42924a419bef9b66bf59d65b54-V
IMG-a24f1bf9cbde720de301cd221f9e7579-V
IMG-abacca34c5d5e3961ce89e0c398ad1c2-V
IMG-aef6f7cea33288c909ce9a0ae45069c0-V
IMG-afc912ada4b7cd2a889d674bdff9fb32-V
IMG-b1fb9bfcb7c9f16f8fc19a2edf820488-V
IMG-b3b1e9eaa67a43467c1833e698dfa9fc-V
IMG-b6e46bad9a0732aefcac8828ccf6a010-V
IMG-b9a1e93fd836980a5344680bc02b2fee-V
IMG-b83e47272ba53306f9f12600a727d357-V
IMG-b88b327668225bbacd4e14c1e1f09fe5-V
IMG-b375a5f335b516e6cacbc53d8c8d4ff4-V
IMG-b321977d3757fbf155a9e3ad4a26f961-V
IMG-bf5b67044a42c88a2d8b84ff7e85cb5b-V
IMG-c071c461322890e9fbffae27ea4f6c4f-V
IMG-c2f95e80088f90293ba483fec55bb3b3-V
IMG-c7b5993cf5c5b941747054819c82b20e-V
IMG-c8b8d1798e1081704fa126b4f1135c10-V
IMG-c474a5e194c7599fc886f2f4223626a5-V
IMG-c987ba789b9f5116fc8efa12a494005a-V
IMG-c559286a52e892d322c5413f2977965f-V
IMG-c7275261fe15041c76022eafec0e1652-V
IMG-cf61716456c127decf83ec1dcece9fdd-V
IMG-d1eaf6bedd4e45423168793aefc1d661-V
IMG-d4fe75cec99f6beec0a511709c9ae3c1-V
IMG-d7c8c75cf360dcfe4d0f20af50582fb8-V
IMG-d7d7f45fff77c4055bc11cbc6b5b1e81-V
IMG-d646a054f696401a80d868c0782a9e22-V
IMG-d55384aa7ed9f5a32e9786dd6fb33016-V
IMG-da8ed3ea0c776a41e033faffdbee65a2-V
IMG-db20fb3e3ff2a00723d799318f1fcad9-V
IMG-ddef8bbd946d04d922d20fd8ed4e1828-V
IMG-de2a7783e0da2b6ac0a3a8a58240bdbe-V
IMG-e3760fec6f7f80b5030f69dbdab05433-V
IMG-ec5518354db2f88833093810a62ac49e-V
IMG-eea1d6ba07ed57c9d9d24007dfbc0ae8-V
IMG-f2da3a275f72f39720afb89bd1e9ebda-V
IMG-f3cc0298a5f1e4d505c4f368112dbf36-V
IMG-f65fbc6305e88faccb26cf98a2c82b85-V
IMG-f583ccfd610eedafcfee16481ee745ea-V
IMG-f30889e7e48cf06ed5232367e691e05a-V
IMG-fc2ba792acbb281bb545e8e12a482638-V
IMG-ff8e3bb335a10684b097ebb251dd1b12-V
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!