ΖΗΔΡΟΣ - Κατακλυσμός 2019
IMG-0d446ddea529438a0b37ff10a905224c-V
IMG-049c25a3b192e95596293287cb7bd5e2-V
IMG-05c65703ab3e95a60a8651533c33c526-V
IMG-1a468ac9a6b64e122a57ffe0dd6ac375-V
IMG-1a89932ded3a40e38355e77f036616af-V
IMG-2b3bddc9a3e43168403eff446d914250-V
IMG-3b195becdf2ea7ed2e119c245b88c034-V
IMG-3ce8addb9392571548076f7ae12b8887-V
IMG-3cfa0c65ee51c080768fdda05142c0f2-V
IMG-3e8e627ce5f07fd3e84ca987a37e740d-V
IMG-3fe9f39d431e1a08ef2c259ebada1ceb-V
IMG-4a98f75308aed42c93505666ac4bfdb5-V
IMG-5b8e91bf5add9b3f0e42c6316da8a0ff-V
IMG-5c4ea67f51ccdb3dc279c87711b4f4fe-V
IMG-5f0c972b0ffaf51c47da47ce7e39c783-V
IMG-6c15aaf738f25c078ea6486cf1207f1c-V
IMG-7c92116027efd506f385a18dfb0e0f84-V
IMG-7d7c85ecfc9a724eb8451b5e63a7796e-V
IMG-7f8c7dfc69fb65eb7042ca1bd6f3d622-V
IMG-7f8d6991a5e34407450b87ea307acbc5-V
IMG-8a3630be8c3dfc0ddc37ca3b0011e327-V
IMG-8bfbd534a044d1aa8557a5cf3ee2aa1f-V
IMG-8e64ab39258c8a46c2e390ef3b773b31-V
IMG-8ef521bede2bf2979940a5d1ef425b91-V
IMG-8f99204d143e4f9ba9cba5a7d4718ffb-V
IMG-10fb8205dad441d0e11abcf16ee2cd21-V
IMG-12b820700b39f24f0aa3f3093f84cf63-V
IMG-20c76adb922de663e2130018fe7bd7b3-V
IMG-20f6b4e84fcdc6e279431e6065c6eb29-V
IMG-21b1b78d285da2a46964cceb5f8f2b52-V
IMG-39d824756c8992cc440135b25cdd4ccc-V
IMG-44af38016d1f3c9a7e5f79a095624fc2-V
IMG-48e039481e0451dc810bdc4dc3aef9eb-V
IMG-50cd7bd7034cebf3f7db7e780da46493-V
IMG-65c69b81fead6b685ffcafa4a4ee1204-V
IMG-69f1a473995782f257d4fb4218f11666-V
IMG-83cac609ac5916d674a89bea04cdc8c9-V
IMG-83dc95f73e3e2e81cb08c42815bd4277-V
IMG-97b27d3478f1516ed7456209dd90f5f2-V
IMG-324ca1836c27cb75ccdfbd2d51226f7e-V
IMG-521c4b6216852d8fe89c234927dbdb4c-V
IMG-746b12b962f8a78bf44f6ab70a5f53e2-V
IMG-818a8e8305ec0c8802a1580b8749788b-V
IMG-841bf7d9d50ff0d1c010e4cd0fc143f1-V
IMG-941cb2b37488864ef5813f6d20faae45-V
IMG-955dba1e6bec4002a5423136c0779c79-V
IMG-2032a79ab14da6da94f5aa5016829e43-V
IMG-3576f39ca34d02306a7459b7def8ff0f-V
IMG-4913da1fd1cff2c1359862e2f4e1a636-V
IMG-6051d2b4c5ee0a4c0a54b05d1932c687-V
IMG-7876bfda21420f07b6f1a0473ec3dd86-V
IMG-8618c53a92f3667b930cd04f9762752a-V
IMG-9980f75b8339b2be2596472ec4dc4939-V
IMG-48816f717efb256d88c3fea1a8052f1c-V
IMG-1078001e864592f170f37aa54b4ec4fb-V
IMG-7071449e3add87e318a4b9af899e98c8-V
IMG-8498185d7c18c6ca965bebd358152a83-V
IMG-16498040edfd61d8773f82b716012c6c-V
IMG-874024428a9a0837c61d14c1f4a1ebc3-V
IMG-3429771116b451032e75f6cbd418ad77-V
IMG-20390916505037a814e19dd6d4ac83b3-V
IMG-a021cba1d069107587f1734f7a825a16-V
IMG-a1a3e564174e3c032dc49c1734d36b65-V
IMG-a6b6aeef840d28410f77972b613ab071-V
IMG-a7d2ba929e3cc67ae0f2172dfe02865f-V
IMG-a262f8936ff8f75c19d662bcfc492dfe-V
IMG-a43517a795348c7c6232e162ea03901d-V
IMG-a8776094f451455cbe3f19774f7d5e27-V
IMG-ad918921a45c0c228f010eee862de41d-V
IMG-b1aa0c8082d63cd0b3fea6b04dc91c32-V
IMG-b2fa6dc07a3a5f28a0351fb1d52d92fb-V
IMG-b43fc04fa6f1870191eb0d863b159dcc-V
IMG-b50dd6591ea1f914bc0f82e776d82aec-V
IMG-b561e96d939c833c3a3338e114f579b0-V
IMG-bc0a3db900d2915e6c290156212ebf73-V
IMG-be9f9d648274db6490afb718f81f2a2b-V
IMG-c083bc6dc4c938b630f405e2f89103e0-V
IMG-c4e3acef67e71cb70c5f35dcb9b3d4ad-V
IMG-c46451fa5b9dde8a85931a599c57187f-V
IMG-c496497ccc6a7ae82d3b1144507c1a94-V
IMG-cef42ea8f9d0cf94ed41ad20f0e170f9-V
IMG-cf17d3e2c0ed59794948f39824763828-V
IMG-d45fa84eaa5deb7a1a73f4855211b8c5-V
IMG-d5676c9fa19687d1cfb017597ced71d0-V
IMG-d1082789b2db39515136f1052e97acde-V
IMG-e7f53fadf9b04598e2ba354d2989560f-V
IMG-e10fd3fde06814f32c8769e09c8b3746-V
IMG-e172eed0cedcdef93428bb9e82321ea1-V
IMG-e684315d0c3effe5dcac7bc4c107092a-V
IMG-ead44b930562c4d3e824e113f37fce66-V
IMG-f8ce2f0056b9a6cc5d942606dae8fb9e-V
IMG-f54f2b32e7e6d408ecaaef3d47463b22-V
IMG-f71ccf5d3577ff7519d521eb8533f26c-V
IMG-f510d9c162557c32ec225a0af9e615dd-V
IMG-fde86c845770c562f487a8d53d81d1b2-V
IMG-fe295a16f4959360c01e0edbd15031de-V
IMG-ff7c1aba9f6f49a43e7c1b2d02d5098a-V
IMG-0d446ddea529438a0b37ff10a905224c-V
IMG-049c25a3b192e95596293287cb7bd5e2-V
IMG-05c65703ab3e95a60a8651533c33c526-V
IMG-1a468ac9a6b64e122a57ffe0dd6ac375-V
IMG-1a89932ded3a40e38355e77f036616af-V
IMG-2b3bddc9a3e43168403eff446d914250-V
IMG-3b195becdf2ea7ed2e119c245b88c034-V
IMG-3ce8addb9392571548076f7ae12b8887-V
IMG-3cfa0c65ee51c080768fdda05142c0f2-V
IMG-3e8e627ce5f07fd3e84ca987a37e740d-V
IMG-3fe9f39d431e1a08ef2c259ebada1ceb-V
IMG-4a98f75308aed42c93505666ac4bfdb5-V
IMG-5b8e91bf5add9b3f0e42c6316da8a0ff-V
IMG-5c4ea67f51ccdb3dc279c87711b4f4fe-V
IMG-5f0c972b0ffaf51c47da47ce7e39c783-V
IMG-6c15aaf738f25c078ea6486cf1207f1c-V
IMG-7c92116027efd506f385a18dfb0e0f84-V
IMG-7d7c85ecfc9a724eb8451b5e63a7796e-V
IMG-7f8c7dfc69fb65eb7042ca1bd6f3d622-V
IMG-7f8d6991a5e34407450b87ea307acbc5-V
IMG-8a3630be8c3dfc0ddc37ca3b0011e327-V
IMG-8bfbd534a044d1aa8557a5cf3ee2aa1f-V
IMG-8e64ab39258c8a46c2e390ef3b773b31-V
IMG-8ef521bede2bf2979940a5d1ef425b91-V
IMG-8f99204d143e4f9ba9cba5a7d4718ffb-V
IMG-10fb8205dad441d0e11abcf16ee2cd21-V
IMG-12b820700b39f24f0aa3f3093f84cf63-V
IMG-20c76adb922de663e2130018fe7bd7b3-V
IMG-20f6b4e84fcdc6e279431e6065c6eb29-V
IMG-21b1b78d285da2a46964cceb5f8f2b52-V
IMG-39d824756c8992cc440135b25cdd4ccc-V
IMG-44af38016d1f3c9a7e5f79a095624fc2-V
IMG-48e039481e0451dc810bdc4dc3aef9eb-V
IMG-50cd7bd7034cebf3f7db7e780da46493-V
IMG-65c69b81fead6b685ffcafa4a4ee1204-V
IMG-69f1a473995782f257d4fb4218f11666-V
IMG-83cac609ac5916d674a89bea04cdc8c9-V
IMG-83dc95f73e3e2e81cb08c42815bd4277-V
IMG-97b27d3478f1516ed7456209dd90f5f2-V
IMG-324ca1836c27cb75ccdfbd2d51226f7e-V
IMG-521c4b6216852d8fe89c234927dbdb4c-V
IMG-746b12b962f8a78bf44f6ab70a5f53e2-V
IMG-818a8e8305ec0c8802a1580b8749788b-V
IMG-841bf7d9d50ff0d1c010e4cd0fc143f1-V
IMG-941cb2b37488864ef5813f6d20faae45-V
IMG-955dba1e6bec4002a5423136c0779c79-V
IMG-2032a79ab14da6da94f5aa5016829e43-V
IMG-3576f39ca34d02306a7459b7def8ff0f-V
IMG-4913da1fd1cff2c1359862e2f4e1a636-V
IMG-6051d2b4c5ee0a4c0a54b05d1932c687-V
IMG-7876bfda21420f07b6f1a0473ec3dd86-V
IMG-8618c53a92f3667b930cd04f9762752a-V
IMG-9980f75b8339b2be2596472ec4dc4939-V
IMG-48816f717efb256d88c3fea1a8052f1c-V
IMG-1078001e864592f170f37aa54b4ec4fb-V
IMG-7071449e3add87e318a4b9af899e98c8-V
IMG-8498185d7c18c6ca965bebd358152a83-V
IMG-16498040edfd61d8773f82b716012c6c-V
IMG-874024428a9a0837c61d14c1f4a1ebc3-V
IMG-3429771116b451032e75f6cbd418ad77-V
IMG-20390916505037a814e19dd6d4ac83b3-V
IMG-a021cba1d069107587f1734f7a825a16-V
IMG-a1a3e564174e3c032dc49c1734d36b65-V
IMG-a6b6aeef840d28410f77972b613ab071-V
IMG-a7d2ba929e3cc67ae0f2172dfe02865f-V
IMG-a262f8936ff8f75c19d662bcfc492dfe-V
IMG-a43517a795348c7c6232e162ea03901d-V
IMG-a8776094f451455cbe3f19774f7d5e27-V
IMG-ad918921a45c0c228f010eee862de41d-V
IMG-b1aa0c8082d63cd0b3fea6b04dc91c32-V
IMG-b2fa6dc07a3a5f28a0351fb1d52d92fb-V
IMG-b43fc04fa6f1870191eb0d863b159dcc-V
IMG-b50dd6591ea1f914bc0f82e776d82aec-V
IMG-b561e96d939c833c3a3338e114f579b0-V
IMG-bc0a3db900d2915e6c290156212ebf73-V
IMG-be9f9d648274db6490afb718f81f2a2b-V
IMG-c083bc6dc4c938b630f405e2f89103e0-V
IMG-c4e3acef67e71cb70c5f35dcb9b3d4ad-V
IMG-c46451fa5b9dde8a85931a599c57187f-V
IMG-c496497ccc6a7ae82d3b1144507c1a94-V
IMG-cef42ea8f9d0cf94ed41ad20f0e170f9-V
IMG-cf17d3e2c0ed59794948f39824763828-V
IMG-d45fa84eaa5deb7a1a73f4855211b8c5-V
IMG-d5676c9fa19687d1cfb017597ced71d0-V
IMG-d1082789b2db39515136f1052e97acde-V
IMG-e7f53fadf9b04598e2ba354d2989560f-V
IMG-e10fd3fde06814f32c8769e09c8b3746-V
IMG-e172eed0cedcdef93428bb9e82321ea1-V
IMG-e684315d0c3effe5dcac7bc4c107092a-V
IMG-ead44b930562c4d3e824e113f37fce66-V
IMG-f8ce2f0056b9a6cc5d942606dae8fb9e-V
IMG-f54f2b32e7e6d408ecaaef3d47463b22-V
IMG-f71ccf5d3577ff7519d521eb8533f26c-V
IMG-f510d9c162557c32ec225a0af9e615dd-V
IMG-fde86c845770c562f487a8d53d81d1b2-V
IMG-fe295a16f4959360c01e0edbd15031de-V
IMG-ff7c1aba9f6f49a43e7c1b2d02d5098a-V
 
 
 
Ο.... μας λέουν να διδάσκουμε για την παράδοση μας, Ο.... γιατί εν η ταυτότητα και η καταγωγή μας, Ο.... μακρά που τα ναρκωτικά είναι η συμβουλή μας!
Ε.... σαν την γλυτζιάν τους την φωνή που' χουν τ'αηδόνια Ε.... πιστοί πας την παράδοση θα' μαστε σιήλια γρόνια!
Ο.... Ζήδρος πρέπει ν' ανεβεί, πρέπει να συνεχίσει Ο.... το μνήμα του Αυξεντίου μας ψηλά να το κρατήσει!
Ε.... τζιαι έφτασεν η χάρη μας στα σύνορα της Ύμβρου Ε.... εν τούτο το αυθεντικό συγκρότημα του Ζήδρου!
Ε.... παίξε Ζαβρέ μου το φκιολί, τζιαι γιώ να τραουδήσω Ε.... τες όμορφες του μαχαλλά να σου τες κουβαλήσω!